Lista szkół - Gmina Biecz


Wybierz miasto:
szkoły Biecz
szkoły Binarowa
szkoły Bugaj
szkoły Grudna Kępska
szkoły Korczyna
szkoły Libusza
szkoły Racławice
szkoły Rożnowice
szkoły Sitnica
szkoły Strzeszyn

Gimnazjum Nr 1 w Bieczu
Grodzka 22
38-340 Biecz
telefon: 0134471051
Gimnazjum nr 2 w Bieczu
Ks. Jana Bochniewicza 2
38-340 Biecz
telefon: 0134471062
Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
- 679
38-306 Libusza
telefon: 0134475005
Gminne Przedszkole w Bieczu
Tysiąclecia 29
38-340 Biecz
telefon: 0134471341
Gminne Przedszkole w Binarowej

38-340 Binarowa
telefon: 0134476341
Gminne Przedszkole w Strzeszynie
nie ma 448
38-340 Strzeszyn
telefon:
I Liceum Profilowane
Kazimierza Wielkiego 11
38-340 Biecz
telefon: 0134471023
Liceum Ogólnokształcące
Tysiąclecia 2
38-340 Biecz
telefon: 0134471045
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieczu
Parkowa 1
38-340 Biecz
telefon: 0134471268
Przedszkole
Korczyna
38-340 Korczyna
telefon:
Przedszkole
325
38-323 Rożnowice
telefon: 0134476008
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
- 679
38-306 Libusza
telefon: 0134475005
Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki
325
38-323 Rożnowice
telefon: 0134476116
Publiczne Gimnazjum w Binarowej
458
38-340 Binarowa
telefon: 0134476303
Publiczne Gimnazjum w Strzeszynie
nie ma 391
38-340 Strzeszyn
telefon:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Parkowa 1
38-340 Biecz
telefon: 0134471014
Szkoła Podstawowa
Racławice 190
38-323 Racławice
telefon: 0134476005
Szkoła Podstawowa
Korczyna
38-340 Korczyna
telefon:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w sitnicy

38-323 Sitnica
telefon: 0134476002
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kęskiej

38-340 Grudna Kępska
telefon: 0134472055
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Strzeszynie
nie ma 391
38-340 Strzeszyn
telefon: 0134471249
Szkoła Podstawowa im. prof. A. Kosiby w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
- 679
38-306 Libusza
telefon: 0134475005
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
325
38-323 Rożnowice
telefon: 0134476116
Szkoła Podstawowa Nr 1w Bieczu
Grodzka 22
38-340 Biecz
telefon: 0134471051
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu
Ks. Jana Bochniewicza 2
38-340 Biecz
telefon: 0134471062
Szkoła Podstawowa w Binarowej
458
38-340 Binarowa
telefon: 0134476303
Szkoła Podstawowa w Bugaju
109
38-323 Bugaj
telefon: 0134471989
Szkoła Policealna
Kazimierza Wielkiego 11
38-340 Biecz
telefon: 0134471023
Technikum
Kazimierza Wielkiego 11
38-340 Biecz
telefon: 0134471023
Technikum Uzupełniające
Kazimierza Wielkiego 11
38-340 Biecz
telefon: 0134471023
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
Tysiąclecia 2
38-340 Biecz
telefon: 0134471045
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Kazimierza Wielkiego 11
38-340 Biecz
telefon: 0134471023
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Korczyna
38-340 Korczyna
telefon: 0134471443
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Binarowej
458
38-340 Binarowa
telefon: 0134476303
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy
- 679
38-306 Libusza
telefon: 0134475005
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowicach
325
38-323 Rożnowice
telefon: 0134476116
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie-Gimnazjum,Szkoła Podstawowa i Przedszkole
nie ma 391
38-340 Strzeszyn
telefon: 0134471249
Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Bieczu
Grodzka 22
38-340 Biecz
telefon: 0134471051
Zespół Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wacława Potockiego i Gimnazjum nr 2 w Bieczu
Ks. Jana Bochniewicza 2
38-340 Biecz
telefon: 0134471062
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU
Tysiąclecia 2
38-340 Biecz
telefon: 0134471045

1 2